PRIVACY VERKLARING

Als je vragen hebt, aanmeldt voor een workshop, een privé yogales aanvraagt, aanmeldt voor een intake yogatherapie, deelneemt aan mijn yoga traject, vragen stelt via Facebook of Instagram, je uit interesse abonneert op de nieuwsbrief via de website, deelneemt aan de yoga community, dan heeft CharlotteJohanna.com bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).

Hieronder staat op rijtje gezet:

 1. Welke gegevens CharlotteJohanna.com bewaart;
 2. Waarom we dat doen;
 3. Hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens;
 4. Op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door CharlotteJohanna.com

Over jouw privacy bij CharlotteJohanna.com

CharlotteJohanna.com respecteert en draagt zorg voor de privacy van alle deelnemers en gebruikers van de website en/of yoga community, dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.

Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom CharlotteJohanna.com jouw gegevens gebruikt. En dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

Welke van gegevens worden door CharlotteJohanna.com verzameld:

CharlotteJohanna.com verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van deelnemers van mijn yoga traject, (intake) yogatherapie cliënten, deelnemers van een workshop en deelnemers van de yoga community yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yogalessen

Bij het starten van het volgen van een of meerdere van deze onderdelen bij CharlotteJohanna.com worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website formulieren

Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: je abonneert op de Nieuwsbrief, of een vraag stelt, worden je naam en emailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar/docent van CharlotteJohanna.com (mits deze anders wordt aangegeven) toegankelijk en inzichtelijk worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van CharlotteJohanna.com.

Gegevens via Facebook advertenties
Via het advertentieformulier van Facebook worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op Facebook: je gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van de activiteiten van CharlotteJohanna.com worden je voor en achternaam, telefoonnummer en emailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via Facebook zijn alleen door de eigenaar/docent van Charlottejohanna.com toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van CharlotteJohanna.com.

Gegevens via Instagram Direct Messaging
Via berichten op berichten op Instagram-pagina CharlotteJohanna_ worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via Instagram zijn alleen door de eigenaar/docent van Charlottejohanna.com toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van CharlotteJohanna.com en CharlotteJohanna_.

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag

CharlotteJohanna.com verzamelt informatie over bezoeken aan de website CharlotteJohanna.com. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale Nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag

Een aantal keer per jaar verstuurd CharlotteJohanna.com een digitale Nieuwsbrief via het online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de Nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?

De verzamelde gegevens, en met name naam, emailadres worden door CharlotteJohanna.com via een mailingslijst gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van aankomende activiteiten, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, jouw vragen behandelen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp.

 • Voor de facturatie en administratie maakt CharlotteJohanna.com gebruik van een eigen boekhoudprogramma. Je naam en emailadres wordt hierin ingevoerd om zo de facturatie per email te kunnen verzorgen.
 • Naast de emails die CharlotteJohanna.com stuurt, maakt CharlotteJohanna.com aan huisgebruik van het programma MailChimp om Nieuwsbrieven te ontwikkelen en versturen. Namen en emailadressen van leerlingen, oud-leerlingen, geïnteresseerden, en mensen die zich inschrijven voor de Nieuwsbrief via het formulier op de website, worden toegevoegd aan deze specifieke mailingslijst. Ten allertijde kun je je uitschrijven van deze Nieuwsbrieven via de link die onderaan de Nieuwsbrieven staat, of door dit aan te geven aan CharlotteJohanna.com. Kijk verder op de website van MailChimp.com hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door CharlotteJohanna.com.
 • Voor de boekhouding en jaarverslag wordt CharlotteJohanna.com ondersteunt door een boekhouder. Charlottejohanna.com heeft een Verwerkersovereenkomst afgesloten met haar boekhouder aangaande de privacy van klantgegevens in relatie tot betalingen.
 • De gegevens die verwerkt worden in Mailchimp worden gebruikt voor het instellen van Facebook Advertenties. Je emailadres wordt dan gedeeld met Facebook.

SSL certificering website

Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website CharlotteJohanna.com maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

Bewaartermijn van jouw gegevens

De termijn dat CharlotteJohanna.com jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

 • Voor zolang je lessen volgt bij CharlotteJohanna.com;
 • Zolang je op de Nieuwsbrief mailinglijst staat van CharlotteJohanna.com. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven.
 • Je deelneemt aan de yoga community

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor:

 • De adresbestanden van CharlotteJohanna.com, de website en de externe diensten (MailChimp) maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat CharlotteJohanna.com aan huis jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.
 • CharlotteJohanna.com zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie of de verwerking van mijn email-nieuwsbrief.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving

Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan CharlotteJohanna.com. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen, CharlotteJohanna.com aan huis wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. Bijvoorbeeld dat je wel gewone emails wilt ontvangen, maar niet de digitale Nieuwsbrief.

Al je rechten op een rijtje:

 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die CharlotteJohanna.com aan huisverwerkt in te zien.
 • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?

Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij CharlotteJohanna.com, neem dan contact op met CharlotteJohanna.com. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?

Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: hello@charlottejohanna.com of 06-14279935.